Drive Test

Ağ İletişimi Hizmet Kalitesi (İngilizce Quality of Service, kısaca QoS), Ağ üzerindeki uygulamaları önceliklendirerek zaman kaybını azaltmayı hedefleyen bir ağ servisi. Bir ağ bağlantısı üzerinden çalışan bir trafik veya program türüne öncelik veren çeşitli tekniklere karşılık gelir. Diğer metodların tersine, DT hareket düzenlenen bir ölçüsüdür. Çoklu kullanıcı desteği olan kablo yeni nesil modemlerde bu özellik standart olarak yer almaktadır. Ama bazı maliyet unsurunu küçültme amaçlı ticari firmalar bu özelliği alt modem türlerinde koymayarak müşterinin bu özelliğin ne işe yaradığını öğrenmesi ve daha sonra tekrar modem alması için her modemde bu özellikler yer almayabilir.

Drive Testin amaçı kullanıcı mobil şebeke (radyo değişen koşullara, sabit bir hızda hareket) ve kullanıcı davranışlarını kullandığı koşulları haritalanması.Sonuç olarak, ölçümler mobil şebeke kullanan kullanıcı gerçek bir deneyim yakındır. En yaygın ölçümleri alanları kümeleri bulunur.

QoS Servis kalitesi (İngilizcede Quality of Service) isminden de anlaşılacağı üzere sunulan hizmet kalitesi demektir. QoS hizmeti değişik yapılarda farklı işlevlere sahiptir. Benim değineceğim kısmı ağ üzerinden veri aktarırken sunulan QoS işlemidir. Büyük bir ağa sadece bir bağlantı noktasından bağlandığınızı düşünün. Buna en güzel örnek İnternet’tir. İnternet’e bir modem yada ethernet kartı ile bağlanırsınız. Eğer bandgenişliğini bir şekilde tamamen kullanıyorsanız o sırada gönderilmesi önemli olan bir e-postayı hattın dolu olmasından dolayı gönderemeyeceksiniz.

Drive Test

Özel bir ölçüm araba özetlenen sürücü güzergahı üzerinde hareket eder.Bu motorlu araç hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek için gerekli tüm ağ parametrelerinin ölçümünü sağlayan ölçüm cihazları ile donatılmış mobil ağları, ölçmek için özel olarak hazırlanmıştır.Ölçme aracın güncel bir pozisyon cihazın içine yerleşik GPS alıcısına sayesinde elde edilir. Araba sürücü rota planlama sırasında kabul edildi daha hızlı hareket edemez.Efektler simgesini seçtikten sonra anasayfa RFBenchmark izlenebilir.

ETSI standardına uygun yalnızca ölçüm araçları Dalış Testleri için kullanılır.Buna ek olarak, her bir test arabası mevcut üç teknolojilerinde sinyal seviyesi bağımsız ölçüm sağlayan bir radyo tarayıcı ile donatılmıştır ( Teknolojiler 2G, 3G ve LTE ).

Bu ölçümler ve sonraki analiz raporuna sayesinde, mobil ağ operatörü radyo kapsama veya kalitesini iyileştirmek ve onların müşterileri için yeni hizmetler tanıtmak için değişiklikler getiren anlamına ağı, optimize edilmesine olanak tanır bilgiler.

Bilgisayar kümesi (İngilizcede Cluster) Bir bilgisayar kümesi, gevşek bağlı ve birlikte çalışan bilgisayarların birleştirilmesiyle oluşan bilgisayarlar topluluğudur. Öyle ki, birçok yönden tek bir bilgisayar gibi görülebilir. Küme bileşenleri birbirlerine genellikle hızlı yerel ağ bağlantıları ile bağlıdır. Bilgisayar kümeleri tek bir bilgisayardan sağlanan yararı ve performansı artırmak için konuşlandırılırlar. Hücrenin alan coğrafi koşullar ve abone sayısına bağlıdır, (Şehirde mikrohücre, kasabada makrohücre ). Kümedeki hücrelerin sayısı aşağıdaki formüle göre hesaplanan kesin değerler alabilir mesela 1, 3, 4, 7, 9, 12, 13, 16 …

Ses hizmet kalitesi ölçümleri

Sürücü önlemleri Testleri sırasında ses mobil terminal (test bir) ve yapılan alıcı cihaza (örneğin ISDN, başka bir cep terminali) arasında çağırır.Test edilmiş ölçüm ses bağlantıları ayarlanan iş emri bağlı ve ölçüm terminalinden yer alabilir.Ölçerken, ses kalitesi MOS ölçeğine göre 1-5 aralığı içinde bir tek sayı olarak ifade edilir.

MOS (İngilizcede Mean Opinion Score) konuşma kalitesini değerlendirmek için, nakil kanalı boyunca konuşma sinyalini geçtikten sonra, alıcı tarafta gerçekleştirilir.Kalite değerlendirmek için 5 adım ölçek kullanıyoruz:
5 – mükemmel kalite (çok rahat konuşabilirsiniz, telefondaki konuşma hiç bir çaba gerekmiyor),
4 – iyi kalite (rahat konuşabilirsiniz, telefondaki konuşma biraz çaba gerekiyor),
3 – kabul edilebilir kalite (gönderici ne dediğini anlamak için biraz çaba gerekiyor),
2 – kötü kalite (gönderici ne dediğini anlamak için çok çaba gerekiyor),
1 – kabul edilemez kalite (gönderici ne dediğini anlamak için mümkün değil).

Ses hizmet kalitesi ölçümleri

Nesnel ve tekrarlayan ölçüm sonuçlarını garanti etmek için, iki subjektif tahmin konuşma yöntemlerinden ikiyi kullanılır: PESQ ve POLQA. Dahası, farklı bilgi tür toplanır, başarılı ve başarısız çağrı sayısı düştü çağrı sayısı, çağrı kurulum süresi, konuşma kullanılan kodlama ve diğerleri türü. Ana sayfa RFBenchmark üzerinde ses kalitesi ölçüm sonuçları simgesini seçtikten sonra kullanılabilir.

POLQA (İngilizcede Perceptual Objective Listening Quality Assessment) Konuşma kalitesi öznel değerlendirmesini tahmin objektif bir yöntemdir.Konuşma kalitesi MOS 5-noktalı ölçek kullanıyor. Konuşma kalitesi MOS hem POLQA hem de PESQ (İngilizcede Perceptual Evaluation of Speech Quality) kullanıyor.

Kalitesi ölçüm paket servisleri

Hizmet ölçümlerinin ses kalitesi ölçümleri ile yer online hizmet alıyor. Bir ölçüm dizisi aşağıda gösterilmektedir.

Ölçüm Açıklama
FTP DL (5x 5MB) Evreleme sunucusundan beş paralel oturumlarda 5 MB’lık bir dosya boyutu indiriliyor
FTP UL (5x 5MB) Beş paralel oturumlarda 5 MB’lık bir dosya boyutu gönderme
HTTP Browsing: Kepler Bir Web sitesinin içerik indirme
HTTP Get (10x 5MB) Bir test web sitesi ile 10 paralel oturumlarda 5 MB’lık bir dosya boyutu indirme
Ping (10x 32B) On PING oturum, paket boyutu 32B
Video: YouTube 30sec 30 saniye içinde YouTube’den video indirme
Kalitesi ölçüm paket servisleri

Üretilen ve RTT kullanıcı bakış açısından daha önemli olan parametreler ölçülmektedir.Bu iki parametreli analizi temelinde, biz operatör tarafından ve ağ bağlantısı kullanım amaçları hakkında sunulan internet hızı hakkında bilgi edinin.Farklı veriler, toplanan başarılı ve başarısız FTP oturumları, HTTP, Ping, oturum başarısızlık nedeni miktarı vardır.Siz simgesini seçerek Benchmark ana sayfasında internet hızı kontrol edebilirsiniz.

Throughput Telekomünikasyon’da belirli bir zamanda doğru aktarılan veri miktarını belirler ve saniyede (Mbps) megabit en sık uygulanır.

RTT (ang. Round Trip Delay Time) Gidiş Geliş Gecikmesi, bir ileti veya bilgi paketinin bir kaynaktan gidip karşı taraftan geri gelmesine geçen kadar süredir. Burada kaynak iletişimi başlatan bir bilgisayar, varış noktası ise yine bir bilgisayar ya da iletiye cevap veren bir sistemdir.

Mobil Uygulaması

Mobil uygulama ile hücresel şebekenin temel parametrelerin ölçümleri alabilir.Uygulama, cep telefonu kimliği şu anda bağlı olduğu, mobil şebeke operatörü böyle bir mobil terminal (cep telefonu) faaliyet gösterdiği teknolojiye bağlı olarak sinyal seviyesi ve kalitesi gibi parametreler de dahil olmak üzere bilgi sağlar.Terminal bulunduğu ülke ve telefonda dahili GPS alıcısı harita sayesinde onun hassas konum.Buna ek olarak, talep üzerine de indirme ve yükleme verilerinin ve gecikme testi sırasında internet hızı ölçümleri alabilir.”Submit” tıkladıktan sonra tüm ölçümler için sunucuya gönderilir ve otomatik olarak Benchmark harita üzerinde gösterilir.Eğer düşük ses kalitesi bağlantısını mobil internet hizmetleri veya çalışması gereken başka bir hizmet eksikliği fark, uygulama seçtiğiniz hizmet eksikliği ortaya çıkmıştır mevcut konumda olan bir rapor göndermenizi sağlar.

Uygulama tüm dünyada çalışır ve sonuç simgesini seçtikten sonra anasayfa RFBenchmark izlenebilir.

Ölçüm uygulamaları dizisi

Sekansı ölçülmesiyle veri iletiminin bağlantısı için bir mobil uygulama paket hizmet ölçümü aşağıda gösterilen:

1. Sunucu seçimi – Yere göre değişiyor, IP adresi, hücresel ağ veri, birkaç sunucuları mobil terminal en küçük mesafe testi yazdığı, sunucular önceden test edilmiş internet sonraki ölçümler için en iyi seçmek için erişim süresi içindir,
2. Ping – Test sunucusu soruşturma göndermek için tepki süresi, başlangıçta eğitim için, daha sonra yanıt süresi 20 yüz ping boyutu 32B çağırır bir dizi kontrol edilir bir istek gönderdi, infazlar arasındaki zaman aralığı maksimum tepki süresi 3 saniyedir, 100ms ve maksimum test süresi 10s, numuneler reddedilir çok uzun tepki süresi olmasıdır,
3. İndirme – Test sunucudan veri İndir- indir dört oturumda gerçekleşir, her seans bir eğitim dosyası 100KB 1saniye ile başlar ondan sonra yukarı 10saniye için 10 MB doğru dosya boyutu indiririyor,

Ölçüm uygulamaları dizisi

4. Yükleme – Test sunucusuna veri gönderme, gönderme dört adede kadar paralel oturumlarda yer alır, her seans bir eğitim dosyası (100KB) 1saniye ile başlar ondan sonra yukarı 10 saniye icin 5 MB’a doğru dosya boyutuna gönderdi,

WiFi modu indirme ve yükleme hızı ölçmek için kullanılan dosyaların boyutunu artırılacaktır, mobil internet ile karşılaştırıldığında kablolu internet bağlantıları tarafından sunulan geniş bant. Büyük dosya maksimum hız için yüksek hızlı kablolu bağlantı sürebilir.

Tek bir ölçüm atfedilebilir ortalama veri tüketim veri iletimi için en fazla 20 MB hızlandırır ve veri tüketimi için WiFi bağlantı değişikliklerin uygulanmasından sonra bilinen olacak.

Kullanıcı Raporları

Veriler “hizmet kalitesi test” seçeneğini kullanarak mobil uygulama RFBenchmark kullanıcılar tarafından toplanır. İnteraktif haritada hizmet kalitesi ölçeğinin açıklaması. Bu ölçek sayısal aralığı ile kaliteyi açıklar. Ölçüm noktası harita üzerinde yer almaktadır.

Ping, yükleme ve veri indirme hızı: mobil uygulama hizmet kalitesini test üç parametre ölçümü dayanmaktadır. Birlikte alındığında bu bilgiler, bireysel internet hizmetlerinin uygulanması bağlantıları uygunluğunu belirlemek için kullanılabilir.

Ping Bir makineye genelde otuz iki baytlık bir pakedi gönderir ve aynı paketin geri gelmesini bekler. Bu basit program, birçok işe yarayabilir. Sunucu size ne kadar uzak ise, bu süre de o kadar artmaktadır. Değer milisaniye (ms) olarak verilir.

Kullanıcı Raporları

Operatörleri sıralamasında şu anda harita üzerinde görüntülenen tüm alanı ifade eder.Ayrıca, belirli bir yer için sonuçları karşılaştırabilirsiniz.Renkli kare seçin ondan sonra ekranda balonu görebilirsiniz, ve balondaki bilgileri takip edin.Parantez içinde seçilen alanda operatör için alınan ölçümlerin sayısı hakkında bilgi içerir.

Yüklenme ölçek hızı açıklaması, indir, FTP ve Ping “hizmet kalitesi ölçeği interaktif harita açıklanması” geliştirerek bulunabilir.

İnteraktif haritada hizmetlerin kalitesi ölçeği

İnteraktif haritada RFBenchmark bölümü, seçilen hizmet kalitesini anlatan yerleştirilir. Ölçek renk ve sayıların kalitesini açıklar. Haritada rengini hizmet kalitesi ölçeğinin gelen sonucunu maçları ölçüm noktaları bulunmaktadır.Açıklamalar aşağıda verilmiştir.

Sinyal Kalitesi

1 – hizmetlerin normal sağlanmasını engelleyen çok kötü aralığı / çok kötü sinyal kalitesi
2 – yoksul aralığı / düşük sinyal kalitesi, İnternet ile ilgili sorun var
3 – ortalama sinyal kalitesi, ortalama sinyal kalitesi/sık sık keser sesli aramalar ve düşük hızda internet erişimi yapabilir
4 – Kaliteli / iyi sinyal kalitesi ve iyi ses kalitesi ve iyi hızda internet erişimi, herhangi sorun yok
5 – Mükemmel kalitesi, ses çok kaliteli çağrıları,yüksek yükleme ve indirme hızları – çok iyi kalitede ses bağlantıları, teknolojisine bağlı olarak maksimum hızda Internet erişimi: 2G / 3G / 4G (LTE)

Ses kalitesi

1 – Çok zayıf Sinyal Gücü kabul edilemez kalite, hizmet çok kötü kalite – hizmet yok!
2 – Kötü Sinyal Gücü kötü kalite , temel hizmetlere erişim ile ilgili sorunlar, (ses ve veriye ciddi etkiliyor)
3 – Ortalama Sinyal Gücü kabul edilebilir kalite, olası ses düşer -( İnternete bağlanırken düşük indirme ve yükleme hızı)
4 – İyi Sinyal Gücü iyi kalite, (ses ve veri hizmetlerinin kaliteli)
5 – Çok iyi Sinyal Gücü mükemmel kalite, (ses çok iyi kalitede – yüksek indirme ve yükleme hızı).

Yükleme hızı (Mbps)

1Mbps’a kadar – çok yavaş, temel hizmetlere mevcut: web tarama, e-posta
1’den 3 Mbps’a kadar – yavaş, hizmetler: küçük dosyalar gönderme , audio streaming
3’ten 8 Mbps’a – kadarnormal, hizmetler : gerçek zamanlı oyun,orta dosyaları gönderme
8’den 14 Mbps’a kadar – hızlı, hizmetler: SD video akışı, SD video görüşme
14’ten 100 Mbps’a kadar – Çok geniş, hizmetler: FHD video akışı, FHD görüntü konuşmalar, büyük dosyaları yükleme

İndirme hızı (Mbps)

1Mbps’a kadar – çok yavaş, temel hizmetler: web tarama, e-posta, 480p’a kadar video izleme, ses akışı oynamak
1 ‘den 3 Mbps’a kadar – yavaş, hizmetler: küçük dosyalar alma, SD video akışı oynama
3’ten 8 Mbps’a kadar – normal, hizmetler: gerçek zamanlıoyunculu oyunlar, VoD, 720p’a kadar video izlemek
8’den 14 Mbps’a kadar – hızlı, hizmetler: 720p’dan daha videolar seyretme, SD video görüşmeleri, orta dosyaları alma
14’ten 100 Mbps’a kadar – çok hızlı, hizmetler: çok hızlı indir, 1080p & FHD videoları akma

Ping (ms)

30 ms’e kadar – çok kısa, Internet hizmetlerinin uygulanmasında herhangi bir sorun yapmıyor
30’den 50 ms’e kadar – kısa, online oyun hizmetlerinin uygulanmasında küçük sorunlar yaşayabilirsiniz
50’den 70 ms’e kadar – ortalama, sen uygulanmasında önemli sorunlarla karşılaşabilirsiniz
70’ten 120 ms’a kadar – uzun, oyun oynamaz
120’den 9999 ms’e kadar – çok uzun, 150 ms’den daha HD ve VoIP telefon hizmetlerinin uygulanması ile ilgili sorunlar olabilir. 200 ms’den daha web sitesi kullanmak için sorun olabilir, SD kalitesinde video izlemek sıkıntılı HD kalitesinde video izlemek sıkıntılı multiroom kullanmak için sıkıntılı(3x wideo HD) ve diğer.